Centrum voor leerlingenbegeleiding

Info voor leerlingen

Hoe verloopt het eerste gesprek met een CLB-medewerker?

De vraag van een leerling, ouder of school leidt tot een eerste gesprek. In dit eerste gesprek zal een medewerker van het CLB de precieze boodschap achter de vraag beluisteren.

Enkele voorbeelden:

 • komt de vraag van een ouder die hulp zoekt bij opvoedingsproblemen ?
 • zijn er problemen bij het leren lezen of schrijven ?
 • gaat het over zelfvertrouwen, pesten, veel ruzie maken, faalangst, emotionele vragen, kansarme gezinnen, …?
 • vraagt men steun bij de keuze van een studierichting ?
 • wenst een leraar informatie over een correcte houding tegenover te drukke of zwaarlijvige kinderen ?

In veel gevallen kan de CLB-medewerker in een eerste gesprek reeds de nodige informatie geven aan de vrager.

Wat volgt er na een eerste gesprek?

Vaak is één gesprek voldoende om de vragen te beantwoorden. Bij een onmiddellijk antwoord is een volgend gesprek niet meer nodig.

Sommige vragen vereisen toch een verdere opvolging.

Dit kan de vorm aannemen van:

 • opeenvolgende begeleidingsgesprekken. Daarbij wordt gewerkt aan het zoeken naar oplossingen.
 • Soms heeft de CLB-medewerker gesprekken met de leerling.
 • In andere gevallen spreekt hij met de ouders.
 • Ook spreekt hij met de ouders én de leerling samen indien dat gewenst is en positief kan bijdragen tot een oplossing. een doorverwijzing. In dat geval wordt de verdere begeleiding of behandeling aan een hulpverlener van een andere dienst aangeraden of toevertrouwd en verder opgevolgd vanuit het CLB.
 • een onderzoek. Dit gebeurt als de oplossing van een probleem verder onderzoek vereist. Daarbij kan het gaan over psychologische, medische of sociale onderzoeken. Het is ook mogelijk dat een hele groep van leerlingen of een klas bij dit onderzoek betrokken wordt.

Is een medisch onderzoek verplicht?

In sommige leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Daarnaast kan er op die manier belangrijke informatie verzameld worden over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren.

Indien ouders of leerlingen vanaf 14 jaar niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere (school)arts kiezen.

Voor meer informatie over deze procedure kan je bij de directeur van het CLB terecht.

Neemt het CLB nog andere initiatieven om over de gezondheid van jouw kind te waken?

Naast het medisch onderzoek doet het CLB aan preventieve jeugdgezondheidszorg. Hiermee wil men de gezondheidstoestand van leerlingen bewaken, behouden of bevorderen. Om deze opdracht te realiseren, kan het CLB-team één van de volgende acties ondernemen:

 • een georganiseerd medisch onderzoek of consult organiseren
 • beschermingsmaatregelen nemen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen in het schoolmilieu
 • aan gezondheidspromotie doen of dergelijke initiatieven ondersteunen;
 • inentingen aanbieden, toedienen of hiervoor doorverwijzen.

Waar gaan de gesprekken met een CLB door?

Deze gesprekken gaan door zowel op school als in het centrum.

Is de CLB-medewerker ook op een andere manier betrokken bij de werking van de school?

De CLB-medewerker kan op school ook deelnemen aan verschillende besprekingen. Dat gebeurt vooral als deze besprekingen te maken hebben met de begeleiding van leerlingen en het voorkomen van problemen bij jongeren.

Over welke gegevens beschikt een CLB?

In een CLB wordt informatie bijgehouden over onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor de behandeling van leerproblemen, verschillende behandelings- en trainingsmogelijkheden, studiemogelijkheden, enz.

Zo kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten zeer snel een antwoord krijgen op heel wat vragen. Een CLB is dan ook een echt informatiecentrum!

In een CLB wordt ook per leerling een leerlingdossier bijgehouden gedurende de volledige schoolloopbaan. De inhoud van het leerlingdossier behoort tot het beroepsgeheim van de CLB-medewerkers.

 

Attesten

die b.v. nodig kunnen zijn bij het inschrijven van een leerling in het eerste leerjaar van het lager en van het secundair onderwijs of in het buitengewoon onderwijs, worden door het CLB uitgereikt.