Centrum voor leerlingenbegeleiding

Medisch onderzoek

Is een medisch onderzoek verplicht?

In sommige leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Daarnaast kan er op die manier belangrijke informatie verzameld worden over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren.

Indien ouders of leerlingen vanaf 14 jaar niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere (school)arts kiezen.

Voor meer informatie over deze procedure kan je bij de directeur van het CLB terecht.

Neemt het CLB nog andere initiatieven om over de gezondheid van jouw kind te waken?

Naast het medisch onderzoek doet het CLB aan preventieve jeugdgezondheidszorg. Hiermee wil men de gezondheidstoestand van leerlingen bewaken, behouden of bevorderen. Om deze opdracht te realiseren, kan het CLB-team één van de volgende acties ondernemen:

  • een georganiseerd medisch onderzoek of consult organiseren
  • beschermingsmaatregelen nemen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen in het schoolmilieu
  • aan gezondheidspromotie doen of dergelijke initiatieven ondersteunen;
  • inentingen aanbieden, toedienen of hiervoor doorverwijzen.